Liên hệ

KHOA ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Tên cơ quan: KHOA ĐIỆN TỬ
Địa chỉ: Nhà A4 – Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
117 Nguyễn Viết Xuân – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Website: https://www.fee-vute.edu.vn
Email: info@fee-vute.edu.vn