Hình thức đào tạo Khoa Điện tử

CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CỦA KHOA ĐIỆN TỬ

Hình thức đào tạo

Các ngành, nghề đào tạo hệ chính quy bao gồm:

  • Đại học ngành Công  nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
  • Đại học công nghệ kỹ thuật máy tính
  • Cao đẳng Công  nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
  • Cao đẳng nghề Điện tử công nghiệp
  • Cao đẳng nghề Máy lạnh và điều hòa không khí

Các hình thức tuyển sinh và đào tạo đại học liên thông:

  • ĐH Liên thông từ cao đẳng
  • ĐH Liên thông từ cao đẳng nghề

Hiện nay khoa Điện tử đang tuyển sinh và đào tạo các nghề:

  • CĐN Điện tử công nghiệp
  • CĐN KT máy lạnh điều hòa không khí