Cơ sở vật chất

Khoa Điện tử, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh hiện có các khu Xưởng thực hành với các thiết bị phục vụ đào tạo các ngành Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử, nghề Điện tử điện lạnh  và các phòng thí nghiệm, phòng chuyên môn hóa.

Các Xưởng thực hành và các phòng chuyên môn hóa bao gồm:

1. Phòng thí nghiệm vật lý
2. Phòng thí nghiệm hóa học
3. Phòng thực tập kỹ thuật điện
4. Phòng thực tập kỹ thuật điện tử
5. Phòng thực tập điện tử cơ sở
6. Phòng thực tập mạch điện tử 1
7. Phòng thực tập mạch điện tử 2
8. Phòng thực tập ASIC
9. Phòng thực tập cảm biến
10. Phòng thực tập điện tử dân dụng
11. Phòng thực tập PLC
12. Phòng thực tập thiết kế mạch dưới sự trợ giúp của máy tính
13. Phòng thực tập vi xử lý, vi điều khiển
14. Phòng thực tập bảo trì máy tính và mạng máy tính
15. Phòng thực tập công nghệ điện tử
16. Phòng thực tập điện tử công suất
17. Phòng thực tập điện tử viễn thông
18. Phòng thực hành điện tử nâng cao

Các phòng thực hành, thí nghiệm được trang bị các thiết bị, máy móc được trang bị khá hiện đại đáp ứng cho nhu cầu học tập công nghệ của sinh viên. Một số thiết bị thực hành, thí nghiệm của khoa như:

Hình 3. 1. Thiết bị thực tập điện tử số
Hình 3. 2. Thiết bị thí nghiệm “Ngôi nhà thông minh”
Hình 3. 3. Thiết bị thí nghiệm các loại chuyển mạch trong hệ thống viễn thông

Thiết bị thí nghiệm Voice IP (thoại qua giao thức Internet)
Voice IP, thoại qua giao thức Internet là phương thức truyền thông dựa trên kết nối Internet. Sự phát triển của công nghệ và chất lượng kết nối Internet ngày càng cải thiện, VoIP đang được các nhà khai thác, sản xuất cho đến các doanh nghiệp và người dùng gia đình quan tâm do phương thức giao tiếp này có chi phí rất cạnh tranh.

Hình 3. 4. Thiết bị thí nghiệm Voice IP (thoại qua giao thức Internet)
Hình 3. 5. Thiết bị thí nghiệm truyền dữ liệu qua vệ tinh
Hình 3. 6. Thiết bị thí nghiệm Antena
Hình 3. 7. Thiết bị thí nghiệm hệ thống thông tin di động CDMA

Hình 3. 8. Thiết bị thí nghiệm hệ thống thông tin di động GSM
Hình 3. 9. Thiết bị thí nghiệm các loại giao thức truyền dữ liệu
Hình 3. 10. Thiết bị thí nghiệm thông tin viba
Hình 3. 11. Thiết bị thực tập Vi xử lý
Hình 3. 12. Thiết bị thực tập ASIC – VHDL (Thiết kế mạch bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng)
BTT Khoa Điện Tử – ĐHSPKT Vinh