Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng năm 2018

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SỸ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH (Mã tuyển sinh: SKV)
1. Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ: 75 chỉ tiêu
TT Ngành tuyển sinh Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần.
Dự kiến thi đợt 1- tháng 4/2018, ôn tập, học bổ sung từ tháng 3 đến tháng 4; đợt 2 tháng 10/2018, ôn tập, học bổ sung từ tháng 9 đến tháng 10.
Thi tuyển ba môn: Ngoại ngữ, cơ sở ngành, chuyên ngành. Liên hệ: 0978.982.868; 0912.383.159
1 Kỹ thuật cơ khí
2 Kỹ thuật điện
3 Sư phạm kỹ thuật điện
4 Sư phạm kỹ thuật ô tô
2. Danh mục các ngành tuyển sinh đào tạo đại học: 1470 chỉ tiêu
STT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Thời gian 
đào tạo
Đào tạo 
sư phạm
Chỉ tiêu: 1470 250
1 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7510205 300 3,5 – 4 năm 250 chỉ tiêu đào tạo sư phạm kỹ thuật, SV được miễn toàn bộ học phí.
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 250
3 Công nghệ chế tạo máy 7510202 150
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 150
5 Công nghệ thông tin 7480201 70
6 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 50
7 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 7510302 50
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 120
9 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 7140214 180 Miễn toàn bộ học phí.
10 Kê toán 7340301 75
11 Quản trị kinh doanh 7340101 75
– Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hoá học (A00);Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);                                                          Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01);Toán, Hoá học, Sinh học (B00).
– Thí sinh có điểm trung bình các môn học 5 học kỳ (không tính kỳ 2 lớp 12) hoặc điểm trung bình học lớp 12 các môn học theo tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 6.0 được xét trúng tuyển đại học.
– Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh tuyển sinh theo hai phương thức:
– Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia.
– Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông (học bạ)
3. Tuyển sinh đào tạo cao đẳng: 1275 chỉ tiêu
TT Tên nghề Mã nghề Thời gian 
đào tạo
1 Công nghệ chế tạo máy 6510212 2- 2,5 năm
2 Điện tử công nghiệp 6520225
3 Điện công nghiệp 6520227
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303
5 Hàn 6520123
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201
7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6520205
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 6510202
9 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6510305
10 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 6520201
11 Nguội sửa chữa máy công cụ 6520126
12 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 6510312
13 Cắt gọt kim loại 6520121
14 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 6510304
15 Chế tạo thiết bị cơ khí 6520104
16 Lắp đặt thiết bị cơ khí 6520113
17 Cấp thoát nước 6520312
18 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 6520151
19 Kế toán 6340301 1,5- 2 năm
20 Quản trị kinh doanh 6340114
21 Kế toán doanh nghiệp 6340302
22 Maketing thương mại 6340137
23 Công nghệ thông tin 6480201
24 Quản trị mạng máy tính 6480210
25 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 6480102
26 Công tác xã hội 6760101
Điều kiện xét trúng tuyển: Tốt nghiệp THPT.
Thời gian xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt liên tục cho đến khi đủ chi tiêu
4. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng
– Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) thí sinh nộp hồ sơ theo một trong các kênh sau:
1- Trực tiếp tại Bộ phận tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
2- Qua các cộng tác viên tuyển sinh của Nhà trường tại các trường THPT
3- Chuyển phát nhanh theo đường bưu điện
4- Đăng ký trực tuyến qua trang web của nhà trường theo địa chỉ: vuted.edu.vn
5- Đăng ký qua Fanpage: www.facebook.com/truongdhspktvinh
– Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT5. Đối tượng, phạm vi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
5.1. Đối tượng tuyển sinh đại học, cao đẳng: 
– Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Những người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
5.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
5.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học, điều kiện nhận ĐKXT
Nhà trường xét tuyển theo 4 tổ hợp môn, cho tất cả các ngành:
– Toán, Vật lý, Hoá học (A00);
– Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);
– Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01);
– Toán, Hoá học, Sinh học (B00).
5.3.1. Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia: 
Tất cả các thí sinh đạt kết quả tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 cao hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với các tổ hợp các môn xét tuyển đủ điều kiện nộp hồ sơ vào Nhà trường.
Nhà trường xét tuyển theo ngành; cùng một ngành đăng ký xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển được xét ngang nhau; xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia của thí sinh đăng ký xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm trung bình xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
5.3.2. Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông.
– Cách tính điểm học tập:
+ Cách 1: Điểm học tập là điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.
+ Cách 2. Điểm học tập là điểm trung bình chung năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.
Điểm học tập làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
– Cách tính điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Điểm học tập*3 + Điểm ưu tiên
(Điểm ưu tiên: là Điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh ĐH,CĐSP hệ chính quy hiện hành).
– Thí sinh trúng tuyển Đại học phải có Điểm học tập không nhỏ hơn 6,0. Nhà trường xét tuyển theo ngành; cùng một ngành đăng ký xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển được xét ngang nhau; xét tuyển theo “Điểm xét tuyển” của thí sinh đăng ký xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm trung bình xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
– Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh không trúng tuyển ngành mình đã đăng ký, được xét tuyển vào các ngành khác hoặc hệ đào tạo khác mà thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển (theo thứ tự ưu tiên).

6. Tổ chức tuyển sinh
6.1. Thời gian tuyển sinh đại học: 
– Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia: theo quy  định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển chia thành nhiều đợt, năm 2018 Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển theo các đợt như sau:

Đợt Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển Đợt Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển
1 Từ 03/3/2018 đến 23/6/2018 5 Từ 11/9/2018 đến 30/9/2018
2 Từ 24/6/2018 đến 31/7/2018 6 Từ 01/10/2018 đến 20/10/2018
3 Từ 01/8/2018 đến 20/8/2018 7 Từ 21/10/2018 đến 10/11/2018
4 Từ 21/8/2018 đến 10/9/2018 8 Từ 11/11/2018 đến 30/11/2018
6.2. Hồ sơ ĐKXT đại học, cao đẳng:
– Hồ sơ xét tuyển đại học theo kết quả học tập THPT (học bạ), xét tuyển cao đẳng bao gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có thể tải từ website vuted.edu.vn của Nhà trường);
+ Học bạ THPT (bản photocopy có công chứng);
+ Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời bản photocopy có công chứng (*);
+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
+ 01 Phong bì ghi rõ địa chỉ của người nhận.
Ghi chú:(*) Đối với những thí sinh chưa có Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ nộp bổ sung sau ngày 30/7/2017; xét tuyển sau khi thí sinh nộp Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp.
– Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia: nộp hồ sơ trực tiếp, gửi theo đường bưu điện, đăng ký trực tuyến hoặc phương thức khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Hồ sơ và cách thức xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển song song hai phương thức hoặc một trong phương thức: theo kết quả thi THPT Quốc gia hoặc theo kết quả THPT (học bạ).
6.3 Chính sách ưu tiên: Theo Quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
6.4 Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định hiện hành.
7. Tuyển sinh đại học liên thông và văn bằng 2: Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học. Dự kiến thi, xét tuyển đợt 1 (tháng 7/2018), đợt 2 (tháng 11/2018).
8. Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân – Phường Hưng Dũng – Thành phố Vinh – Nghệ An.
Điện thoại: 0976698029
Trang web: fee-vute.edu.vn
Fanpage:www.facebook.com/khoadientu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *