TÌM HIỂU VỀ VỆ TINH VINASAT

%image_alt%%image_alt%

I. VỆ TINH VINASAT-1

VINASAT-1 là vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam được chính thức cung cấp dịch vụ vào tháng 6/2008 ở vị trí quỹ đạo 1320 đông, vệ tinh được giám sát và điều khiển 24/24 giờ ngày và 7 ngày/tuần bởi 02 Trạm Điều khiển vệ tinh (TT&C), Trạm chính đặt tại xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội (Trạm Điều khiển Quế Dương) và Trạm dự phòng đặt tại xã Tân Định, Bến Cát, Bình Dương (Trạm điều khiển Bình Dương).

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Vị trí quỹ đạo: quỹ đạo địa tĩnh 1320E
Tuổi thọ vệ tinh VINASAT-1: 15 năm
Độ ổn định vị trí kinh độ, vĩ độ: +/-0,05 độ
Băng tần C mở rộng (C-Extended):
  –  Số bộ phát đáp: 08 bộ (36 MHz/bộ)
  –  Đường lên (Uplink):  
        + Tần số phát Tx: 6,425 – 6,725 MHz
        + Phân cực: tuyến tính trực giao (phân cực đứng và phân cực ngang)
  –  Đường xuống (Downlink):  
         + Tần số thu Rx: 3,400 – 3,700 MHz
         + Phân cực: tuyến tính trực giao (phân cực ngang và phân cực đứng)
  –  Vùng phủ băng C mở rộng: Việt Nam, Đông Nam Á, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và quần đảo Hawaii.
Băng tần Ku:
  –  Số bộ phát đáp: 12 bộ (36 MHz/bộ)
  –  Đường lên (Uplink):  
        + Tần số phát Tx: 13,750 – 14,500 MHz
        + Phân cực: tuyến tính trực giao, phân cực đứng
  –  Đường xuống (Downlink):  
        + Tần số thu Rx: 10,950 – 12,750 MHz
        + Phân cực: tuyến tính trực giao, phân cực ngang
  –  Vùng phủ băng Ku: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar
II. VỆ TINH VINASAT- 2
VINASAT-2 là vệ tinh viễn thông thứ hai của Việt Nam được chính thức cung cấp dịch vụ vào tháng 7/2012 ở vị trí quỹ đạo 131.80đông, vệ tinh được giám sát và điều khiển 24/24 giờ ngày và 7 ngày/tuần bởi 02 Trạm Điều khiển vệ tinh (TT&C), Trạm chính đặt tại xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội (Trạm Điều khiển Quế Dương) và Trạm dự phòng đặt tại xã Tân Định, Bến Cát, Bình Dương (Trạm điều khiển Bình Dương).

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Vị trí quỹ đạo: quỹ đạo địa tĩnh 131,80E
Tuổi thọ vệ tinh VINASAT-2: 15 năm
Độ ổn định vị trí kinh độ, vĩ độ: +/-0,05 độ
Băng tần Ku:  
  –  Số bộ phát đáp: 24 bộ (36 MHz/bộ)
  –  Đường lên (Uplink):  
         + Tần số phát Tx: 12,750 – 14,500 MHz
         + Phân cực: tuyến tính trực giao, phân cực ngang
  –  Đường xuống (Downlink):  
         + Tần số thu Rx: 10,700 – 11,700 MHz
         + Phân cực: tuyến tính trực giao, phân cực đứng
  –  Vùng phủ băng Ku: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar

 

About the Author: Le Thi Ngoc Ha