Thông báo tuyển sinh đại học năm 2016

KHOA ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ  ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

1. Các ngành đào tạo trình độ đại học. 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Ghi chú

10

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

Mỗi ngành có 25 chỉ tiêu đào tạo Đại học Sư phạm kỹ thuật (miễn học phí)

2. Cách thức xét tuyển

 • Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
 • Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia hoặc xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).
 • Tổ hợp môn xét tuyển:
  • Toán, Vật lý, Hóa học;
  • Hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
  • Hoặc Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;
  • HoặcToán, Hóa học, Sinh học.
 • Cách tính điểm xét tuyển:
  • Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia = Tổng điểm ba môn theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên.
  • Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT = Điểm học tập x 3 + Điểm ưu tiên.

Trong đó:

Điểm học tập được tính theo một trong hai cách sau:

* Cách 1: Điểm học tập là điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.

* Cách 2. Điểm học tập là điểm trung bình năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

Điểm học tập làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Điểm ưu tiên: là tổng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).

– Tiêu chí xét tuyển:

Thí sinh phải đạt “ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với xét tuyển đại học theo kết quả học tập THPT là Điểm học tập≥ 6.0);

Nhà trường xét tuyển theo ngành; cùng một ngành đăng ký xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển được xét ngang nhau;

Xét tuyển theo điểm xét tuyển của thí sinh đăng ký từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

Thí sinh không trúng tuyển ngành mình đã đăng ký, được xét tuyển vào các ngành khác hoặc hệ đào tạo khác mà thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển (theo thứ tự ưu tiên).

3. Thời gian tuyển sinh:

TT

Hệ xét tuyển

Thời gian

Ghi chú

1

Đại học (theo kết quả thi THPT quốc gia) 01/8/2016 đến 20/10/2016 Nhà trường xét tuyển nhiều đợt cho đến khi đủ chỉ tiêu, đợt 1 xét trúng tuyển nhập học ngày 18/8/2016.

2

Đại học (theo kết quả học tập THPT (học bạ)) 02/3/2016 đến 31/10/2016

4. Phương thức đăng ký xét tuyển và hồ sơ xét tuyển:

– Phương thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện cho Nhà trường hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang web: tuyensinh.vuted.edu.vn

 • Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
 1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có thể tải từ Website của Nhà trường).
 2. Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).
 3. 01 Phong bì ghi rõ địa chỉ của người nhận.
 4. Lệ phí xét tuyển: 30.000đồng/hồ sơ.
 5. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) nộp thêm:
 6. Học bạ THPT (phô tô công chứng).
 7. Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời bản phô tô công chứng (phô tô công chứng)

Chú ý:  Đối với những thí sinh chưa có Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ nộp bổ sung sau ngày 30/7/2016; xét tuyển sau khi thí sinh nộp bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp).

5. Thông tin liên hệ:

Thông tin liên hệ của ban tuyển sinh khoa điện tử:

Ban tuyển sinh Khoa Điện tử 

 • Nhà A4 – Trường Đại học sư phạm kỹ thuật vinh
 • Email: tuyensinh@fee-vute.edu.vn

Điện thoại:

 • Thầy Lê Văn Biên:  094.510.8579
 • Thầy Lê Tiến Hiếu: 097.669.8029
 • Thầy Lê Hồng Lam: 0919.01.04.81
 • Thầy Nguyễn Đăng Thông :091.491.5911

About the Author: Hieu Le