Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng nghề 2015 trực tuyến

Thí sinh điền thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng nghề 2015 sau đây và nhấn nút gửi. Sau đó chờ đợi bộ phận tuyển sinh liên lạc với thí sinh.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký vui lòng liên hệ
Bộ phận tuyển sinh khoa Điện tử
Email: tuyensinh@fee-vute.edu.vn
Điện thoại: 0918.639.103

Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng nghề 2015

About the Author: Hieu Le