Kế hoạch tổ chức Sinh Viên Giỏi Nghề Điện Tử 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI

“SINH VIÊN GIỎI NGHỀ ĐIỆN TỬ 2016”

  1. MỤC ĐÍCH.

Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, rèn  luyện kỹ năng tay nghề, phong cách lao động mới để trở thành thợ giỏi. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Tạo sân chơi trí tuệ, lành mạnh để sinh viên có dịp thử thách, khẳng định bản lĩnh tay nghề, tránh xa các tệ nạn xã hội và các trò chơi không lành mạnh.

  1. NỘI DUNG.
  2. Đối tượng, điều kiện dự thi.

Học sinh, sinh viên đang học tập tại trường ĐHSPKT Vinh và có đơn đăng ký dự thi theo mẫu của ban tổ chức.

  1. Hình thức thi.

Thi thực hành với nội dung “Thiết kế, chế tạo các mạch điện tử ứng dụng” thực hiện trong 2 giai đoạn.

* Giai đoạn 1: Thi phần kỹ năng thiết kế mạch.

Thí sinh đã đăng ký dự thi. Thi thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu mạch điện ứng dụng mà BTC cho trước. Sau đó thí sinh nộp lại sơ đồ thiết kế mạch của mình trước 5 ngày cho BTC, ban giám khảo chấm mạch thiết kế và chuẩn bị dụng cụ, vật tư và thiết bị. Những thí sinh đã lọt qua phần thi thiết kế mạch sẽ được tham gia thi phần kỹ năng thực hành nghề.

* Giai đoạn 2: Thi phần kỹ năng thực hành nghề.

Kỹ năng thực hành nghề điện tử với thời gian 3 giờ, được chia làm 3 phần kỹ năng chính:

Phần 1: Vẽ mạch nguyên lý, thiết kế mạch in theo mạch nguyên lý đã thiết kế trước.

Phần 2: Gia công mạch in bằng phương pháp thủ công.

Phần 3: Lắp ráp mạch và khảo sát mạch.

  1. Xét giải.

– Thí sinh phải đạt điểm từ trung bình trở lên ở tất cả các phần kỹ năng (trong cả hai giai đoạn) theo yêu cầu bài thi.

– Xét giải theo tổng số điểm của bài thi từ cao đến thấp. Các bài thi có cùng số điểm sẽ được xét theo yếu tố phụ là thời gian thực hiện bài thi, bài thi có thời gian thực hiện ít hơn được xếp cao hơn.

  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI.

 

TT Nội dung Thời gian Người phụ trách
1 Đăng ký dự thi 15 ¸ 30/09/2016 Nguyễn Đăng Thông
2 Công bố đề thi. 03, 04/10/2016 Nguyễn Đăng Thông
3 Thu bài dự thi 10,11/10/2016 Nguyễn Đăng Thông
4 Chấm bài thi thiết kế mạch và chuẩn bị hồ sơ tổ chức cuộc thi 11 ¸ 14/10/2016 Thái Đình Hoa
5 Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư thi 03/10 ¸ 14/10/2016 Hà Huy Công
6 Tổ chức cuộc thi 16 /10/2016 Nguyễn Minh Quân

About the Author: Hieu Le