Đào tạo nghề

Hiện nay, khoa Điện tử đang tuyển sinh và đào tạo các nghề:

  • CĐN Điện tử công nghiệp
  • CĐN KT máy lạnh điều hòa không khí