Chế độ chính sách và học bổng đối với sinh viên

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ HỌC BỔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN

 1. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:

Là trường công lập nên Nhà trường thực hiện chế độ chính sách và miễn giảm học phí theo đúng đối tượng được nhà nước quy định. (Lưu ý: Đối với bậc học Cao đẳng nghề, có 02 nghề được giảm 70% học phí là: Hàn và Cắt gọt kim loại)

 1. HỌC BỔNG:
 2. HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG (HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP):

Hàng năm, Nhà trường dành ra 1,7 tỷ đồng để cấp học bổng KKHT cho sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện cao (xét cấp đối với sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện khá trở lên, tính thi kiểm tra lần 1) trong học kỳ. Học bổng được cấp theo kết quả học tập và rèn luyện từ trên xuống cho đến khi hết số tiền học bổng đã được phân bổ.

Học bổng lọai khá: Bằng số tiền đóng học phí trong học kỳ đó.

Học bổng loại giỏi: gấp 1.2 lần loại khá

Học bổng loại giỏi: gấp 1.4 lần loại khá

 1. HỌC BỔNG CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ:

Hàng năm, các tổ chức, đơn vị ngoài nhà trường thường trao tặng một số suất học bổng cho sinh viên đạt kết quả cao trong học tập, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của lớp, trường. Cụ thể:

 • Học bổng PEPSICO phối hợp với Quỹ Thời báo Sài gòn: 5 suất, mỗi suất 10 triệu đồng
 • Học bổng TOYOTA: 6 suất, mỗi suất 6 triệu đồng; 1 suất cho sinh viên NCKH: 10 triệu đồng
 • Học bổng Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc: 6 suất, mỗi suất 5 triệu đồng. Trong thời gian tới Hiệp hội sẽ tài trợ học bổng thông qua việc hỗ trợ học phí chó sinh viên từ năm thứ 3 trở đi. Sinh viên được nhận học bổng này có cơ hội được làm việc trong các doanh nghiệp của Hàn Quốc sau khi ra trường.
 • ASEM: 10 suất, mỗi suất 2 triệu đồng
 • Học bổng Viettin Bank: 5 suất, mỗi suất 2 triệu đồng
 • Học bổng Viettel: 10 suất, mỗi suất 2 triệu đồng
 • Học bổng Dũng Diễu: 10 suất, mỗi suất 2 triệu đồng
 • Trung tâm thông tin di động Vietnam mobile: 4 suất, mỗi suất 2 triệu đồng
 • Ngoài ra, các đơn vị khác như Mobifon, Vinaphon, Intimex cũng tài trợ với số tiền từ 2 đến 5 triệu đồng cho mỗi suất học bổng.

Phòng CTHSSV

About the Author: Hieu Le