Các văn bản biểu mẫu

Bản tường trình:
http://www.mediafire.com/view/9ggk4gx01g14ohl/Ban%20tương%20trinh.doc
Biên bản họp lớp:
http://www.mediafire.com/view/fmm3bl53t42ld78/Bien%20ban%20hop%20lop%20danh%20gia%20diem%20RL.doc
Biên bản sinh hoạt lớp:
http://www.mediafire.com/view/d9j2uo5br3yj652/Bien%20ban%20sinh%20hoat%20lop.doc
Đơn xin thôi học:
http://www.mediafire.com/view/79nluh3rha97xaz/Don%20xin%20thoi%20hoc.doc
Đơn xin học lại:
http://www.mediafire.com/view/6efwsv2fdkups1e/Don%20yeu%20cau%20hoc%20lai.doc
Đơn xin bảo lưu kết quả học tập:
http://www.mediafire.com/view/96bi2beemc65u9f/Mẫu%20Đơn%20xin%20BLKQHT.doc
Mẫu xác nhận:
http://www.mediafire.com/view/2ha72h2crsxnj5a/Mau%20xac%20nhan.doc
Giấy xin phép nghỉ hoc:
http://www.mediafire.com/view/ew3r16wruen322w/Giấy%20xin%20phép%20nghỉ%20học.doc
Thông báo mất thẻ:
http://www.mediafire.com/view/b05yctahx5bwylo/thong%20bao%20mat%20the.doc
Bản tự kiểm điểm:
http://www.mediafire.com/view/ccx7xg62xrq4qkc/Ban%20kiem%20diem.doc

Các mẫu biểu khác:
Mẫu đơn thẻ SV:
http://www.mediafire.com/download/45orkzb95erfbsw/Mau_don_the_SV.rar
Mẫu đơn xin trợ cấp:
http://www.mediafire.com/download/4qit8msp6t5pu2b/Mau_don_xin_tro_cap.rar
Mẫu nội trú, ngoại trú:
http://www.mediafire.com/download/bfrq7tlf9uvridl/Mau_noi,_ngo_i_tru.rar
Mẫu rèn luyện:
http://www.mediafire.com/download/mh3h2lnnj7eel1f/mau_ren_luyen.rar
Mẫu vay vốn:
http://www.mediafire.com/download/9zb5j817giepx99/Mau_vay_von.rar

Các mẫu biểu đồ án tốt nghiệp:
– Quy định trình bày thuyết minh tốt nghiệp:
http://www.mediafire.com/view/y10y9qklio34dly/Quy_dinh_trinh_bay.doc
– Form thuyết minh:
http://www.mediafire.com/view/9pq8wb9kjenrxnp/Form_mau_thuyet_minh.doc
– Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp:
http://www.mediafire.com/view/4jo7tft7n7g6ya5/Bia_1_va_2.docghhgh

About the Author: Hieu Le

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *